Primary tabs

Most recent publications

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Book
2016
IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Journal Article
2016
Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Journal Article
2012

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Export 10 results:
2016

Journal articles

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Status: Published

Books

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Status: Published
2012

Journal articles

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Status: Published
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Status: Published

Public outreach

In Letter to there editor in Dagens Næringsliv, 2012.
Status: Published
In Feature article in Dagens Næringsliv, 2012.
Status: Published
2005

Journal articles

IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Status: Published
2002

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Status: Published
1994

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Status: Published