Primary tabs

Most recent publications

IEEE Computer 52, no. 8 (2019): 72-87.
Journal Article
2019
IEEE Software 36, no. 4 (2019): 81-87.
Journal Article
2019
IEEE Computer 52, no. 2 (2019): 23-31.
Journal Article
2019
IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Journal Article
2015

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Export 11 results:
2019

Journal articles

IEEE Computer 52, no. 2 (2019): 23-31.
Status: Published
IEEE Software 36, no. 4 (2019): 81-87.
Status: Published
IEEE Computer 52, no. 8 (2019): 72-87.
Status: Published
2015

Journal articles

IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 3 (2015): 48-54.
Status: Published
IEEE Security & Privacy 13, no. 4 (2015): 40-46.
Status: Published
2012

Journal articles

Journal of Computer Networks and Communications 2012 (2012).
Status: Published
IEEE Computer 45, no. 5 (2012): 74-80.
Status: Published
2002

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 34, no. 5 (2002): 1079-1081.
Status: Published