Primary tabs

Most recent publications

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Book
2016

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Year published

Export 1 results:
2016

Books

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Status: Published