Primary tabs

Most recent publications

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Book
2016
IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Journal Article
2016

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Year published

Export 3 results:
2016

Journal articles

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Status: Published

Books

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Status: Published