Primary tabs

Most recent publications

IEEE Computer 46, no. 1 (2013): 65-70.
Journal Article
2013
IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Journal Article
2005
IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Journal Article
1994

News

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Departments

Publication type

Export 3 results:
2013

Journal articles

IEEE Computer 46, no. 1 (2013): 65-70.
Status: Published
2005

Journal articles

IEEE Computer 38, no. 7 (2005): 28-34.
Status: Published
1994

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 40, no. 2 (1994): 482-493.
Status: Published