Primary tabs

Most recent publications

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Book
2016
IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Journal Article
2016
IEEE Security & Privacy 8, no. 3 (2010): 21-27.
Journal Article
2010

Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no

Find publication

Status

Export 6 results:
2016

Journal articles

IEEE Computer 49, no. 1 (2016): 66-74.
Status: Published

Books

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Status: Published
2010

Journal articles

IEEE Security & Privacy 8, no. 3 (2010): 21-27.
Status: Published

Proceedings, refereed

In International Workshop on Security Theory and Practice, WISTP 2010. Vol. 6033. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2010.
Status: Published
1991

Journal articles

IEEE Transactions on Information Theory 37, no. 3 (1991): 808-817.
Status: Published