Primary tabs

Most recent publications

Vol. 1. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
Book
2016
In International Workshop on Security Theory and Practice, WISTP 2010. Vol. 6033. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 2010.
Proceedings, refereed
2010

News

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status