Primary tabs

Most recent publications

Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 273, no. 1590 (2006): 1085-1092.
Journal Article
2006
Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 273, no. 1605 (2006): 3047-3055.
Journal Article
2006

News

Simula in the media

Vi trenger en tydeligere politikk. Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke produktiviteten i det norske samfunnet.
Simula, Kyrre Lekve
Aftenposten - Login

Find publication

Status

Departments

Publication type

Export 2 results:
2006

Journal articles

Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 273, no. 1605 (2006): 3047-3055.
Status: Published
Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 273, no. 1590 (2006): 1085-1092.
Status: Published