Primary tabs

Most recent publications

Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
Book
2015

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Year published

Export 1 results:
2015

Books

Vol. 13. Oslo: Norwegian Ministry of Justice and Public Security, 2015.
Status: Published