Primary tabs

Most recent publications

In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020
In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Talk, keynote
2018
In Simula SpringerBriefs on Computing. Switzerland: Springer, 2018.
Book
2018

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
2020

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published
2018

Books

In Simula SpringerBriefs on Computing. Switzerland: Springer, 2018.
Status: Published

Talks, keynote

In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Status: Published