Primary tabs

Most recent publications

In VERDIKT Conference, 2012.
Talk, keynote
2012

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 27 results:
2015

Talks, invited

In Datatilsynet, 2015.
Status: Published
In Finanstilsynet, 2015.
Status: Published
In IT-sjefen i kommunal sektor. Confex Norge, 2015.
Status: Published
In Polyteknisk forening, 2015.
Status: Published
In Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), 2015.
Status: Published
In Prime Ministers Office, 2015.
Status: Published
In Sentralt Totalforsvarsforum, 2015.
Status: Published
In Presentation for det Svenska Informationssäkerhetsråd, 2015.
Status: Published
In Presentasjon for Sikkerhetslovutvalget, 2015.
Status: Published
In Departementenes Nettverk for Informasjonssikkerhet, 2015.
Status: Published