Primary tabs

Most recent publications

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Proceedings, refereed
2007
In High Performance Computing - HiPC 2007. 4873 ed. LNCS 4873. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
Proceedings, refereed
2007
In ACM SIGCOMM Workshop on Internet Network Management 2007. ACM sigcomm, 2007.
Proceedings, refereed
2007

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 3 results:
2007

Proceedings, refereed

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Status: Published
In ACM SIGCOMM Workshop on Internet Network Management 2007. ACM sigcomm, 2007.
Status: Published
In High Performance Computing - HiPC 2007. 4873 ed. LNCS 4873. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
Status: Published