Primary tabs

Most recent publications

IEEE Communications Magazine 44 (2006): 39-44.
Journal Article
2006
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (2006): 1136-1150.
Journal Article
2006

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 6 results:
2006

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (2006): 51-65.
Status: Published
IEEE Communications Magazine 44 (2006): 39-44.
Status: Published
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (2006): 1136-1150.
Status: Published