Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
2004

Talks, contributed

In Norwegian Network Research Seminar 2004, 2004.
Status: Published
2003

Talks, contributed

In Sommeråpent, NRK, 2. Juli, 2003.
Status: Published