Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the 1999 International Conference of Parallel Processing. Aizu-Wakamatsu (Japan),: IEEE Computer Society, 1999.
Proceedings, refereed
1999
In Conference Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse (France),, 1999.
Proceedings, refereed
1999
In Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse, France, 1999.
Proceedings, refereed
1999
In Proceedings 3rd International Conference on Algebraic and Logic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Pisa (Italy), 1992.
Proceedings, refereed
1992

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 5 results:
1999

Proceedings, refereed

In Proceedings of the 1999 International Conference of Parallel Processing. Aizu-Wakamatsu (Japan),: IEEE Computer Society, 1999.
Status: Published
In Conference Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse (France),, 1999.
Status: Published
In Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse, France, 1999.
Status: Published
1992

Proceedings, refereed

In Proceedings 3rd International Conference on Algebraic and Logic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Pisa (Italy), 1992.
Status: Published
In Proceedings from NIK'92: Norsk Informatikk Konferanse. TAPIR,, 1992.
Status: Published