Primary tabs

Most recent publications

IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Journal Article
2011
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Book Chapter
2011
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Book Chapter
2011
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Journal Article
1998

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 7 results:
2011

Journal articles

IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Status: Published

Book chapters

In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Status: Published
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Status: Published

Technical reports

1998

Journal articles

Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Status: Published
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1998.
Status: Published