Primary tabs

Most recent publications

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Journal Article
2005
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Journal Article
2005
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Journal Article
1998
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Journal Article
1998

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 6 results:
2005

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Status: Published
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Status: Published
1998

Journal articles

Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Status: Published
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Status: Published
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published