Primary tabs

Most recent publications

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Proceedings, refereed
2010

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 16 results:
2012

Proceedings, refereed

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Status: Published
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Status: Published
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Status: Published
2010

Proceedings, refereed

In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Status: Published
In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Status: Published
2004

Proceedings, refereed

In Proceedings of the 3rd International Conference on Networking (ICN'04). Guadeloupe, French Caribbean: IEEE Computer Society Press, 2004.
Status: Published
In Proceedings of International Conference on Parallel Processing. IEEE Computer Society Press, 2004.
Status: Published
In Proceedings of the International Conference on High Performance Computing. Lecture Notes in Computer Science 3296. Springer-Verlag, 2004.
Status: Published
In The 2004 International Conference. Las Vegas, Nevada, USA: CSREA Press, 2004.
Status: Published
In High Performance Computing - HiPC 2004: 11th International Conference, Bangalore, India, December 19-22, 2004. Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag, 2004.
Status: Published