Primary tabs

News

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Status

Export 2 results:
1998

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1998.
Status: Published
1995

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1995.
Status: Published