Primary tabs

Most recent publications

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Journal Article
2014
IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Journal Article
2011

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 6 results:
2014

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Status: Published
2011

Journal articles

IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Status: Published

Talks, contributed

In Contributed talk at the 2011 OpenFabrics International Workshop, Monterey, USA, 2011.
Status: Published
In Invited talk at the HPC Advisory Council Switzerland Workshop 2011, Lugano, Switzerland., 2011.
Status: Published
2010

Talks, contributed

In Poster, HiPEAC ACACES, Barcelona, Spain, 2010.
Status: Published
In Invited talk at the HPC Advisory Council Switzerland Workshop 2010, 2010.
Status: Published