Primary tabs

Most recent publications

In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Talk, keynote
2018
In Simula SpringerBriefs on Computing. Switzerland: Springer, 2018.
Book
2018
In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Proceedings, refereed
2010
In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Proceedings, refereed
2010

News

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Status

Export 26 results:
2018

Books

In Simula SpringerBriefs on Computing. Switzerland: Springer, 2018.
Status: Published

Talks, keynote

In 17th European Conference on Cyber Warfare and Security, Oslo, Norway, 2018.
Status: Published

Talks, invited

In Luftmaktseminaret, Trondheim, Norway, 2018.
Status: Published
In Student-UGA i Agder, Norway, 2018.
Status: Published
In Sikkerhetskonferansen, Norway, 2018.
Status: Published
In EOS-utvalgets årskonferanse, Norway, 2018.
Status: Published
In Norges Forsvarsforening - åpent seminar, Norway, 2018.
Status: Published

Public outreach

Justisdepartementet, 2018.
Status: Published
Debatten: NRK TV, 2018.
Status: Published
2010

Proceedings, refereed

In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Status: Published