Primary tabs

Most recent publications

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Journal Article
2012
In VERDIKT Conference, 2012.
Talk, keynote
2012
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Journal Article
2005

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 7 results:
2012

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Status: Published

Talks, keynote

In VERDIKT Conference, 2012.
Status: Published
2010

Talks, contributed

In Poster, HiPEAC ACACES, Barcelona, Spain, 2010.
Status: Published
In Invited talk at the HPC Advisory Council Switzerland Workshop 2010, 2010.
Status: Published
2005

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Status: Published
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Status: Published