Primary tabs

Most recent publications

Formal Aspects of Computing 9 (1997): 98-118,.
Journal Article
1997
BIT 33 (1993): 596-618,.
Journal Article
1993
Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
1997

Journal articles

Formal Aspects of Computing 9 (1997): 98-118,.
Status: Published
1993

Journal articles

BIT 33 (1993): 596-618,.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published