Primary tabs

Most recent publications

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

News

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Status

Year published

Export 1 results:
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published