Primary tabs

Most recent publications

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Journal Article
1994
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Journal Article
1994
BIT 33 (1993): 596-618,.
Journal Article
1993

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Year published

Export 3 results:
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published
1993

Journal articles

BIT 33 (1993): 596-618,.
Status: Published