Primary tabs

Most recent publications

Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Journal Article
1998
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Journal Article
1998
BIT 33 (1993): 596-618,.
Journal Article
1993
Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 10 results:
1998

Journal articles

Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Status: Published
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1998.
Status: Published
1996

Talks, contributed

In Proceedings from NIK'96: Norsk Informatikk Konferanse, 1996.
Status: Published
1993

Journal articles

BIT 33 (1993): 596-618,.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1993.
Status: Published
Department of Informatics, University of Oslo, 1993.
Status: Published
Department of Informatics, University of Oslo, 1993.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published