Primary tabs

Most recent publications

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Journal Article
2012

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 27 results:
2019

Talks, invited

In Hadeland, Norway. Forsvarets Høgskole, Informasjonskurs, 2019.
Status: Published
In Oslo militære samfund. Cyber Security Seminar: Forsvarets høgskole, Institutt for forsvarsstudier, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, 2019.
Status: Published
In Hotel Continental. DNB Markets, 2019.
Status: Published
In Akershus Festning. Forsvarets Høgskole, 2019.
Status: Published
In Stortinget, 2019.
Status: Published
In Teknologirådet, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, 2019.
Status: Published
In INFO/ERFA. Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, 2019.
Status: Published