Primary tabs

Most recent publications

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Talk, keynote
2019
In VERDIKT Conference, 2012.
Talk, keynote
2012
In Second International Workshop on HyperTransport Research and Applications, 2011.
Talk, keynote
2011

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 28 results:
2019

Talks, keynote

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Status: Published

Talks, invited

In Nordisk møte for kontrollorganer for etterretnings- og sikkerheitstenester. EOS-utvalget, 2019.
Status: Published
In Ministry of Local Government and Modernisation, Norefjell, Norway, 2019.
Status: Published
In Frokostmøtet om fremtidens Nødnett, Litteraturhuset, Oslo, Norway, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Informasjonskurs, Hadeland, Norway, 2019.
Status: Published
In EOS-utvalget, Norway, 2019.
Status: Published
In Oslo militære samfund, Cyber Security Seminar, Oslo, Norway. Cyber Security Seminar: Forsvarets høgskole, Institutt for forsvarsstudier, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, Norway, 2019.
Status: Published
In DNB Markets, Hotel Continental, Norway, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Akershus Festning, Norway. Forsvarets Høgskole, 2019.
Status: Published