Primary tabs

Most recent publications

In Simula SpringerBriefs on Computing. Switzerland: Springer, 2018.
Book
2018
IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Journal Article
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 5 results:
2018

Books

In Simula SpringerBriefs on Computing. Switzerland: Springer, 2018.
Status: Published
2009

Journal articles

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Status: Published

Edited books

2004

Journal articles