Primary tabs

Most recent publications

News

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Export 71 results:
2016

Talks, invited

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Oslo. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, 2016.
Status: Published
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016.
Status: Published
In Statens helsetilsyn, 2016.
Status: Published
In Kunnskapsdepartementets konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap, 2016.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, 2016.
Status: Published
In Forsvarsdepartementet, 2016.
Status: Published
In Seminaf for Kommunal informasjonssikkerhet i Bergen, 2016.
Status: Published
In Partnerforum, UiO, 2016.
Status: Published
In Institutt for rettsinformatikk, 2016.
Status: Published
In Huawei, Norway, 2016.
Status: Published