Primary tabs

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Status

Export 13 results:
2017

Public outreach

Paneldebatt: Tekna, 2017.
Status: Published
Finans Norge, 2017.
Status: Published