Primary tabs

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Status

Export 41 results:
2017

Talks, invited

In Høyesterett, Norway, 2017.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Sjefskurset, Norway, 2017.
Status: Published
In Humanistisk Ungdoms seminar om overvåkning, Norway, 2017.
Status: Published
In Politihøgskolen, Norway, 2017.
Status: Published
In Sivilombudsmannen, Norway, 2017.
Status: Published
In Huawei Norway, 2017.
Status: Published
In Paranoia-konferansen, Oslo Spektrum, Norway, 2017.
Status: Published
In Sikkerhet & Sårbarhet 2017, Trondheim, Norway, 2017.
Status: Published
In Samferdselsdepartementet, 2017.
Status: Published