Primary tabs

Most recent publications

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Proceedings, refereed
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 9 results:
2009

Edited books

Proceedings, refereed

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Status: Published
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Status: Published
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Status: Published
2001

Proceedings, refereed

In Proceedings of Distributed Objects and Applications (DOA'01), IEEE. Rome, Italy, 2001.
Status: Published
In 12th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA2001). Bergen, 2001.
Status: Published
In Proceedings of the International Conference on Communication in Computing, CIC 2001. CSREA Press, 2001.
Status: Published
In Proceedings of 2nd International Conference on Communications in Computing (CIC2001). Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2001.
Status: Published