Primary tabs

Most recent publications

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. IEEE, 2008.
Proceedings, refereed
2008

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 16 results:
2009

Proceedings, refereed

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Status: Published
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Status: Published
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Status: Published
2008

Proceedings, refereed

In International Workshop on Multi-Core Computing Systems (MuCoCoS'08). IEEE, 2008.
Status: Published
In 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. IEEE, 2008.
Status: Published
In Workshop on Communication Architecture for Clusters (CAC 2008). IEEE, 2008.
Status: Published
2007

Proceedings, refereed

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Status: Published
In ACM SIGCOMM Workshop on Internet Network Management 2007. ACM sigcomm, 2007.
Status: Published
In High Performance Computing - HiPC 2007. 4873 ed. LNCS 4873. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
Status: Published
2003

Proceedings, refereed

In Proceedings of the 11th ACM International Conference on Multimedia. Berkeley, California, USA: ACM, 2003.
Status: Published