Primary tabs

Most recent publications

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Proceedings, refereed
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 14 results:
2012

Proceedings, refereed

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Status: Published
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Status: Published
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Status: Published

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published
2009

Edited books

Proceedings, refereed

In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Status: Published
In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Status: Published
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Status: Published

Technical reports

2007

Proceedings, refereed

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Status: Published