Primary tabs

Most recent publications

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Proceedings, refereed
2007

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Departments

Export 16 results:
2009

Proceedings, refereed

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Status: Published
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Status: Published
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Status: Published

Technical reports

2007

Proceedings, refereed

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Status: Published
In ACM SIGCOMM Workshop on Internet Network Management 2007. ACM sigcomm, 2007.
Status: Published
In High Performance Computing - HiPC 2007. 4873 ed. LNCS 4873. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
Status: Published

Technical reports

2005

Proceedings, refereed

In Proceedings of International Conference on Networking (ICN), Reunion, France April 17-21. Vol. 3421 ed. Springer-Verlag GmbH, 2005.
Status: Published