Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of IFIP Networking 2013 Conference. IEEE, 2013.
Proceedings, refereed
2013
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Proceedings, refereed
2012

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 31 results:
2013

Proceedings, refereed

In Proceedings of IFIP Networking 2013 Conference. IEEE, 2013.
Status: Published

Talks, invited

In Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2012, 2013.
Status: Published

Talks, contributed

2012

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Status: Published

Proceedings, refereed

In 2012 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE Computer Society, 2012.
Status: Published
In In proceedings of IEEE International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2012.
Status: Published
In Proceedings of The 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE, 2012.
Status: Published

Talks, keynote

In VERDIKT Conference, 2012.
Status: Published