Primary tabs

Most recent publications

In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Proceedings, refereed
2010
In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Proceedings, refereed
2010

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 2 results:
2010

Proceedings, refereed

In 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS). IEEE, 2010.
Status: Published
In 2010 IEEE International Conference on Cluster Computing. IEEE Computer Society, 2010.
Status: Published