Primary tabs

Most recent publications

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Journal Article
2009
Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Journal Article
1994
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Journal Article
1994

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 7 results:
2010

Talks, contributed

In Poster, HiPEAC ACACES, Barcelona, Spain, 2010.
Status: Published
In Invited talk at the HPC Advisory Council Switzerland Workshop 2010, 2010.
Status: Published
2009

Journal articles

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Status: Published
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published

Talks, contributed

In Proceedings Journees du GDR Programmation, Lille (France), GDR Programmation du CNRS, 1994.
Status: Published