Primary tabs

Most recent publications

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 5 results:
2016

Journal articles

Books

regjeringen.no: regjeringen.no, 2016.
Status: Published

Talks, keynote

In Risikokonferansen, BDO, 2016.
Status: Published
2002

Journal articles

Formal Aspects of Computing 13 (2002): 471-492.
Status: Published