Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of 2nd International Conference on Communications in Computing (CIC2001). Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2001.
Proceedings, refereed
2001
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Journal Article
1998
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Journal Article
1998
Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Journal Article
1994

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 7 results:
2017

Public outreach

digi.no, 2017.
Status: Published
Aftenposten, 2017.
Status: Published
2001

Proceedings, refereed

In Proceedings of 2nd International Conference on Communications in Computing (CIC2001). Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2001.
Status: Published
1998

Journal articles

Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 471-481,.
Status: Published
Microprocessors and Microsystems 21, no. 7-8 (1998): 491-498,.
Status: Published
1994

Journal articles

Nordic Journal of Computing 1 (1994): 135-156,.
Status: Published
Information Processing Letters 51, no. 6 (1994): 303-310,.
Status: Published