Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 29 results:
2016
2015

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 78, no. C (2015): 39-52.
Status: Published
2014

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Status: Published
2012

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (2012): 405-425.
Status: Published
2011

Journal articles

IEEE Transactions on Computers 60, no. 4 (2011): 508-525.
Status: Published