Primary tabs

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Status

Export 39 results:
2016

Talks, invited

In Forsvarets Høgskole, 2016.
Status: Published
In Forsvarsdepartementet, 2016.
Status: Published
In Seminaf for Kommunal informasjonssikkerhet i Bergen, 2016.
Status: Published
In Partnerforum, UiO, 2016.
Status: Published
In Institutt for rettsinformatikk, 2016.
Status: Published
In Huawei, Norway, 2016.
Status: Published
In Tek-konferansen, 2016.
Status: Published
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016.
Status: Published
In Cyber Science 2016, London, 2016.
Status: Published
In Finanstilsynet, 2016.
Status: Published