Primary tabs

Most recent publications

In Models in Software Engineering. Springer, 2008.
Book Chapter
2008

Simula in the media

Pulsmonitoren er ingen ny oppfinnelse. Det er derimot brikken og beltet som måler både puls og pust. FORNEBU: For tre år siden la Arne Laugstøl merke til en maskin som målte pust i medisinsk bruk.
Simula, Sagar Sen
Fædrelandsvennen

Status

Publication type

Export 1 results:
2008

Book chapters

In Models in Software Engineering. Springer, 2008.
Status: Published