Bruk Av Splines for Kompakt Og Griduavhengig Lagring Av Reservoardata

Bruk Av Splines for Kompakt Og Griduavhengig Lagring Av Reservoardata

Authors
P. G. Holm, A. Tveito and M. Dæhlen