AuthorsM. Jørgensen
TitleErfaringer fra it-prosjekter. Fokus på kompetanse og kvalitet, som basis for å levere et forventet resultat
AfilliationSoftware Engineering, Software Engineering
StatusPublished
Publication TypeTalks, invited
Year of Publication2014
Location of TalkInvited talk: Computerworld Round Table
Citation Key19111