AuthorsM. Jørgensen
TitleEstimering av IT-prosjekter: Hvordan bli bedre til å treffe med estimater, planer, budsjetter og pris?
AfilliationSoftware Engineering, Software Engineering
StatusPublished
Publication TypeTalks, invited
Year of Publication2014
Location of TalkPresentation at Teleplan-seminar
Citation Key19115