AuthorsM. Jørgensen, S. Grimstad and T. M. Gruschke
Title"The Magic Step" I Ekspertestimering Av IT-Utviklingskostnader. Hvorfor Føles 1000 Timeverk Mer Riktig Enn 1500?
AfilliationSoftware Engineering
StatusPublished
Publication TypeTalks, contributed
Year of Publication2005
Location of TalkInvited talk at JavaZone 2005
Citation KeyJorgensen.2005.18