Simula in the media

Kunstig intelligens har hittil manglet både alminnelig folkevett og evnen til abstrakt resonnering. Innsikt i hvordan hjernen lærer, kan bøte på manglene.
Simula
Dn.no
Annonse I desember publiserte Klimarisikoutvalget en utredning om klimarisikoer og norsk økonomi (NOU 2018:17).
Simula
Morgenbladet
Hvordan komme i gang med programmering i realfagene og hvordan bruke det i undervisningen? Det var tema for det første kræsjkurset i Python i regi av Tekna Realistene denne uken.
Simula, Simulaskolen
Tekna Magasinet
Skal vi sikre at alle elever går ut av skolen med forståelse for hvordan programmering fungerer, må vi starte med lærerne. Følg seminar om temaet direkte fra Universitetet i Oslo mandag 12. november her.
Simula
Khrono
Forskningsrådet deler ut 196 millioner kroner til forskning på IKT-sikkerhet. - I verste fall kan noen koble Norge helt av internett, med dyptgripende konsekvenser for vår digitale hverdag, forklarer forskningsprofessor Haakon Bryhni for E24.
Simula
E24
Regjeringen har blinket ut tre spesielle satsingsområder som skal få 1,5 milliarder ekstra forskningskroner de kommende fire årene.
Simulas
Dn.no
Stadig flere ingeniører må beskytte kommunikasjon og lagrede data gjennom kryptering. Kunnskap om fagfeltet kan derfor være nyttig for flere enn norske kryptologer.
Simula
LO
Utvikling. Fredag lanserte utviklingsminister Nikolai Astrup ny digital strategi for norsk utviklingsarbeid. Han markerte dagen med et besøk på OsloMet. Utviklingsminister Nikolai Astrup lanserte fredag 24.
Simula
Khrono
Forskningsstøtte. 30 professorer og ikt-forskere krever i dette innlegget en omleggingen av hvordan Norge støtter opp om forskning på ikt, og krever at ikt-forskning blir et eget programområde i Forskningsrådet.
Simulasenteret, Simula
Khrono
Lærere fra Bærum kommune deltar denne uken i et pilotprosjekt for å lære programmering som de kan bruke i undervisningen.
Simulaskolen, Simula
Budstikka
Norge trenger varige toppforskningsmiljøer.
simulasenteret
Dagbladet
Revidert nasjonalbudsjett Regjeringen ønsker flere kryptologer i Norge For å styrke IKT-sikkerhet og kryptologi, foreslår regjeringen en større bevilgning i revidert nasjonalbudsjett.
Simula
Digi.no