Simula in the media

Forskningsstøtte. 30 professorer og ikt-forskere krever i dette innlegget en omleggingen av hvordan Norge støtter opp om forskning på ikt, og krever at ikt-forskning blir et eget programområde i Forskningsrådet.
Simulasenteret, Simula
Khrono
Lærere fra Bærum kommune deltar denne uken i et pilotprosjekt for å lære programmering som de kan bruke i undervisningen.
Simulaskolen, Simula
Budstikka
Norge trenger varige toppforskningsmiljøer.
simulasenteret
Dagbladet
Revidert nasjonalbudsjett Regjeringen ønsker flere kryptologer i Norge For å styrke IKT-sikkerhet og kryptologi, foreslår regjeringen en større bevilgning i revidert nasjonalbudsjett.
Simula
Digi.no
Innovasjon. OsloMet og Simula gir spenstige gründere gratis kontor og støttefunksjoner. Fylkeskommunen støtter også prosjektet med navn Gründergarasjen.
Simula
Khrono
Lanserer gratis kompetansesenter for oppstart, kommersialisering og teknologiutvikling for ansatte, studenter og tidligere studenter. Initiativet er et spleiselag mellom Simula og OsloMet - lokalisert midt på Campus Bislet.
Simula
Shifter
- Gründergarasjen skal være med på å skape en kultur for verdiskaping, og gi gründerne våre de verktøyene de trenger for å lykkes, sier rektor Curt Rice. Onsdag 25. april åpner Gründergarasjen@OsloMet. Når: Onsdag 25. april kl.
Simula
NTB Info
En ny type bonusordning får tommelen opp fra både NHO-sjefen og likestillingsmin...
En ny type bonusordning får tommelen opp fra både NHO-sjefen og likestillingsmin...
Dn.no
Forskningsbedriften Simula verdsetter på en spesiell måte at ansatte føder barn, skriver Dagens Næringsliv (bak betalingsmur). Der gis en babybonus på 25.000 kroner.
Simula, Simulas
NA24
Marie Elisabeth Rognes og Trond Nordfjærn får 50 000 hver for sin forskning. Det er Det kongelige Norske Videnskabers Selskab som deler ut prisen i Trondheim fredag 2. mars.
Simula Research Laboratory
Universitetsavisa
For få forskningsmiljøer hevder seg i den internasjonale toppklassen. Regjeringen har gode ambisjoner for forskningen, men mangler egnede virkemidler for å utvikle varige toppforskningsmiljøer.
simula
Dagbladet
Det er ikke tilstrekkelig at et IT-prosjekt leveres til avtalt tid, kostnad og med spesifisert funksjonalitet.
Simula Research Laboratory
Effektiv velferd