Simula in the media

Krav om faktasjekk må også gjelde professorer og akademikere som hevder at norske universiteter er truet av økt markedsretting Dag O. Hessen advarer om at universitetenes rolle som motvekt i et post-fakta samfunn er truet av at de blir
Simula Research Laboratory
Aftenposten - Login
Teknologileder og investor Silvija Seres (46) advarer norske bedrifter som ikke er forberedt på de teknologiske endringene vi står midt oppe i. - De som føler seg trygge i sin suksessarroganse, følger simpelthen ikke med, sier Silvija Seres,
Simula
Dn.no
Digitalisering. HiOAs utdanningskraft og Simulas forskningskvalitet vil sammen besvare en av Osloregionens store arbeidskraftsutfordringer og skape et sterkere kunnskapsgrunnlag for Osloregionen,
Simulas, Simula
Khrono
Mandag 10. oktober døde professor Hans Petter Langtangen, 54 år gammel. Hans Petter vokste opp på Ris i Oslo og har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo (UiO).
Simulasenteret
Aftenposten - Login
Digitalisering. Simulasenteret på Fornebu og Høgskolen i Oslo og Akershus skal etablere et forsknings- og utdanningsmiljø for digitalsiering. Senteret skal ha tilhold på høgskolen.
Simula, Simulasenteret, Simula Research Laboratory
Khrono
500 Startups/Nordics måtte takke nei til fem millioner kroner fra Innovasjon Norge. Nå er det et annet selskap som får nyte godt av midlene.
Simula Innovation, Simula Research Laboratory
Shifter
HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.
Simula Research Laboratory, Magne Jørgensen
Computerworld Norge
Pulsmonitoren er ingen ny oppfinnelse. Det er derimot brikken og beltet som måler både puls og pust. FORNEBU: For tre år siden la Arne Laugstøl merke til en maskin som målte pust i medisinsk bruk.
Simula, Sagar Sen
Fædrelandsvennen
Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.
Simula, Marie Rognes
Norges forskningsråd
Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no
Slik vil de omgå kryptering og samtidig overvåke fiberkablene ut og inn av Norge Gir bare mening hvis IKT-bransjen hjelper E-tjenesten, sier professor Olav Lysne.
Simula
Digi.no
Et nytt utvalg råder regjeringen til å overvåke all datakommunikasjon inn og ut av Norge. Det såkalte Lysne II-utvalget la mandag ettermiddag en rapport til Forsvarsministeren om Digitalt Grenseforsvar (DGF).
Simula
Computerworld Norge