Simula in the media

Digitalisering. Simulasenteret på Fornebu og Høgskolen i Oslo og Akershus skal etablere et forsknings- og utdanningsmiljø for digitalsiering. Senteret skal ha tilhold på høgskolen.
Simula, Simulasenteret, Simula Research Laboratory
Khrono
500 Startups/Nordics måtte takke nei til fem millioner kroner fra Innovasjon Norge. Nå er det et annet selskap som får nyte godt av midlene.
Simula Innovation, Simula Research Laboratory
Shifter
HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.
Simula Research Laboratory, Magne Jørgensen
Computerworld Norge
Pulsmonitoren er ingen ny oppfinnelse. Det er derimot brikken og beltet som måler både puls og pust. FORNEBU: For tre år siden la Arne Laugstøl merke til en maskin som målte pust i medisinsk bruk.
Simula, Sagar Sen
Fædrelandsvennen
Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.
Simula, Marie Rognes
Norges forskningsråd
Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no
Slik vil de omgå kryptering og samtidig overvåke fiberkablene ut og inn av Norge Gir bare mening hvis IKT-bransjen hjelper E-tjenesten, sier professor Olav Lysne.
Simula
Digi.no
Et nytt utvalg råder regjeringen til å overvåke all datakommunikasjon inn og ut av Norge. Det såkalte Lysne II-utvalget la mandag ettermiddag en rapport til Forsvarsministeren om Digitalt Grenseforsvar (DGF).
Simula
Computerworld Norge
KRONIKK: Vi bruker i stor grad tidligere suksess som indikator for fremtidig suksess. Ledere som har lykkes svært godt betales med millionlønninger. Gründere som har lykkes med tidligere produkter og firma får lettere nye investorer.
Simula Research Laboratory, simula research laboratory
Computerworld Norge
KOMMENTAR: Sak på digi.no kan gi feil inntrykk, mener professorene Hole og Ytrehus.
Simula Research Laboratory, Simula
Digi.no
Konsulentselskapene er klare i sin tale: For få klarer å ta ut gevinstene av it-prosjektet. Professor Magne Jørgensen hos Simula kan på sin side fortelle om en betydelig bedring i offentlig sektor.
Simula
Computerworld Norge
Vi trenger en tydeligere politikk. Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke produktiviteten i det norske samfunnet.
Simula, Kyrre Lekve
Aftenposten - Login